Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 43/2022 od 12.10.2022.)


 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2022. godini
 • Pravilnik o dodeli studentskih stipendija za školsku 2022/2023. godinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Komisije za stambena pitanja, raspored i opremanje službenih zgrada i poslovnih prostorija
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić Gina" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić Gina" Zrenjanin
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, broj: 401-304/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, broj: 401-73/2022-158
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, broj: 401-73/2022-159
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, broj: 401-73/2022-160
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Narodnog pozorišta - Narodnog kazališta - Népszínház Subotica za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2022. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2022. godinu
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika "Istorija 4", udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima za četvrti razred gimnazije opšteg tipa i društveno-jezičkog smera, pisan na mađarskom jeziku i pismu, izdavačke kuće "Novi Logos" doo, Beograd
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini, radi finansiranja i sufinansiranja izrade tehničke dokumentacije i/ili izgradnje transfer stanica i reciklažnih dvorišta sa ciljem unapređenja sistema upravljanja komunalnim otpadom
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2022. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex