Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 43 od 14.10.2015.)


  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE SARADNJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 43/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex