Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 41 od 25.09.2019.)


 • Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima;
 • Pravilnik za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine;
 • Pravilnik o organizaciji i računovodstvenom obuhvatanju glavne knjige trezora Autonomne pokrajine Vojvodine i pomoćnih knjiga i evidencija;
 • Računovodstvene politike;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2018. godinu JP "Vojvodinašume", Petrovaradin;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma za duševno obolela lica "Čurug" Čurug;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspoređivanju neraspoređene dobiti Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za poslovnu 2018. godinu;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktorke Doma za decu i omladinu "Vera Radivojević" u Beloj Crkvi;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma za decu i omladinu "Vera Radivojević" u Beloj Crkvi;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta Biosens - istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema, Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta Biosens - istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema, Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Doma za lica ometena u mentalnom razvoju "Srce u jabuci" Jabuka;
 • Rešenje o imenovanju za vršioca dužnosti direktorke Doma za lica ometena u mentalnom razvoju "Srce u jabuci" Jabuka;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti direktora Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o razrešenju predsednice Upravnog odbora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" Vršac;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-80;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-81;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-82;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-83;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-84;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-85;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-86;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-87;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-88;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-89;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-90;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Tehnika i tehnologija 6, za šesti razred osnovne škole, na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Fizika 6 (Udžbenik i zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama), za šesti razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Geografija 6 za šesti razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 2 (Udžbenik i radna sveska za udžbenik - Prvi i Drugi dio), za drugi razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Istorija 6 za šesti razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Matematika 2 (Udžbenik iz četiri dela), za drugi razred osnovne škole, na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbenika Mađarski jezik sa elementima nacionalne kulture 8, za osmi razred osnovne škole, na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Slovački jezik 5 za peti razred osnovne škole, na slovačkom jeziku i pismu;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti u javnim ustanovama;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima;
 • Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini;
 • Konkurs za finansiranje - sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2019. godini;
 • Konkurs za finansiranje - sufinansiranje projekata u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva u AP Vojvodini u 2019. godini;
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2019. godini na teritoriji AP Vojvodine;
 • Ispravka Javnog konkursa za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti privrede - Priznanje "Lazar Dunđerski";


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex