Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 40/2022 od 21.09.2022.)


 • Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad, za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pozorišnog muzeja Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopunu Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa rada Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročnu poslovnu strategiju razvoja JP "Vojvodinašume", Petrovaradin za period 2022. - 2026. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad za period od 2022. do 2024. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja JVP "Vode Vojvodine" za 2022. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-304/2022-03
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-144
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-145
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-147
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-148
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 3, za treći razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, pisan na mađarskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Slovački jezik 3, za treći razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini za sufinansiranje izrade planske dokumentacije


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex