Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 4/2024 od 17.01.2024.)


 • Odluka o postupku izbora, kriterijumima za izbor i realizaciji projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u 2024. godini
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2024. godini
 • Pravilnik o uslovima za finansiranje zajedničkih istraživačkih projekata naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnju sa naučnoistraživačkim organizacijama Republike Srpske
 • Rešenje o nominalnom iznosu sufinansiranja troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za 2024. godinu
 • Rešenje o nominalnom iznosu materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete za 2024. godinu
 • Rešenje o prenosu sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u tekuću budžetsku rezervu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za finansije
 • Rešenje o naknadi za rad i drugim troškovima pred sednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu
 • Rešenje o naknadi za rad i drugim troškovima pred sednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme u 2024. godini
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2024. godini
 • Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2024. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex