Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 4/2022 od 19.01.2022.)


 • Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2022. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije
 • Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina
 • Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini
 • Odluka o dodeli bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
 • Pravilnik za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2022. godini
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2022. godini
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini
 • Pravilnik za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2022. godini
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke), na teritoriji AP vojvodine u 2022. godine
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini
 • Pravilnik o dodeli sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke - putem nabavke opreme
 • Pravilnik o dodeli sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2022. godini a koje realizuju udruženja
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini
 • Pravilnik za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini
 • Rešenje o nominalnom iznosu sufinansiranja troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za 2022. godinu
 • Rešenje o nominalnom iznosu materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Titel
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik drvnih sortimenata i ostalog drveta za ogrev JP "Vojvodina-šume", Petrovaradin
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola Subotica
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola Subotica
 • Rešenje o prestanku dužnosti upravnika Srpskog narodnog pozorišta, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju upravnika Srpskog narodnog pozorišta, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja Vojvodine u Novom Sadu
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Muzeja Vojvodine u Novom Sadu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-2
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-3
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-4
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-5
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad opštine Bačka Palanka u Bačkoj Palanci;
 • Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini u 2022. godini;
 • Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmerenih na unapređivanje prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2022. godini;
 • Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica za 2022. godinu;
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja - troškovi obuke talentovanih učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine i nastavnika u svojstvu predavača na Andrevlju za 2022. godinu;
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu;
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2022. godini
 • Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2022. godinu;
 • POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA
 • Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2022. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2022. godini;
 • Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2022. godini;
 • Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2022. godini
 • Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2022. godini;
 • Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2022. godini;
 • Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2022. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i elektronskih knjiga, za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2022. godini;
 • Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2022. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2022. godini -podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2022. godini - nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/ opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine 2022. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala u 2022. godini;
 • POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNO ISTRAŽIVAČKU DELATNOST
 • Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2022. godini;
 • Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2022. godini,
 • Javni poziv za učešće pravnih lica u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2022. godini
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke) na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke - putem nabavke opreme
 • Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2022. godini a koje realizuju udruženja
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2022. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex