Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 4 od 15.01.2020.)


 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup objekata u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2020. godinu;
 • Rešenje o nominalnom iznosu materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete za 2020. godinu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktorke Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet iz Sente;
 • Rešenje o imenovanju direktorke Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet iz Sente;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma za duševno obolela lica "1. Oktobar" u Starom Lecu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma za duševno obolela lica "1. Oktobar" u Starom Lecu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma za duševno obolela lica "1. Oktobar" u Starom Lecu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma za duševno obolela lica "1. Oktobar" u Starom Lecu;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika Nadzornog odbora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-2;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-3;
 • Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2020. godini;
 • Konkurs za finansiranje nabavke opreme - interaktivnih tabli sa projektorom za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex