Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 4 od 15.01.2019.)


  • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2019)
  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA MATERINSKI DODATAK ZA NEZAPOSLENE MAJKE ZA TREĆE ILI ČETVRTO DETE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2019)
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RAZVOJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2019)
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE UČEŠĆA NA NAUČNIM SKUPOVIMA U INOSTRANSTVU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH RADNIKA I STUDENATA KOJI SU POKAZALI POSEBNE REZULTATE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2019)
  • REŠENJE O NOMINALNOM IZNOSU MATERINSKOG DODATKA ZA NEZAPOSLENE MAJKE ZA TREĆE ILI ČETVRTO DETE ZA 2019. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2019)
  • REŠENJE O NOMINALNOM IZNOSU NOVČANE POMOĆI PORODICI U KOJOJ SE RODI TREĆE DETE ZA 2019. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2019)
  • REŠENJE O NOMINALNOM IZNOSU SUFINANSIRANJA TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE ZA 2019. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex