Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 4 od 04.02.2015.)


  • ODLUKA O PRIMANJIMA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U POKRAJINSKIM ORGANIMA ZA 2015. GODINU
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA NOVČANE POMOĆI PORODICI U KOJOJ SE RODI TREĆE DETE ZA 2015. GODINU
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA SUFINANSIRANJA TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE ZA 2015. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex