Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 39 od 24.06.2016.)


  SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

  • Odluka o dopunama Odluke o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Odluka o dopuni Odluke o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Rešenje o postavljenju pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

  POKRAJINSKA VLADA

  • Rešenje o postavljenju sekretara Pokrajinske vlade;
  • Rešenje o imenovanju članova Komisije za kadrovska i administrativna pitanja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex