Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 39 od 16.09.2015.)


 • ODLUKA O USLOVIMA ZA ANGAŽOVANJE LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZA POTREBE POSLANIČKIH GRUPA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA DAROVITE STUDENTE USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE MAŠINA I OPREME U USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE OBRAZOVNIH PROGRAMA / PROJEKATA USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE ORGANIZOVANJA NAUČNO-STRUČNIH SKUPOVA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PRIPREME PREDLOGA AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE SARADNJE
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA / PROJEKATA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA UDRUŽENJA STUDENATA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE RADNIH MESTA ISTRAŽIVAČA - POVRATNIKA IZ INOSTRANSTVA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANJE ZGRADA, OBJEKATA I OPREME U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANJE ZGRADA, OBJEKATA I OPREME U USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE UČEŠĆA NA NAUČNIM SKUPOVIMA I BORAVKU U INOSTRANSTVU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADNIKA I STUDENATA KOJI SU POKAZALI POSEBNE REZULTATE
 • PRAVILNIK O PROCESU AKREDITACIJE OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI AP VOJVODINE PO PROGRAMU "AKTIVNE ŠKOLE"
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA U AP VOJVODINI
 • PRAVILNIK O USLOVIMA REGRESIRANJA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U AP VOJVODINI
 • PRAVILNIK ZA REALIZACIJU AKCIJE "PRAVO NA PRVU ŠANSU"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex