Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 38/2022 od 07.09.2022.)


 • Uputstvo o radu trezora Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Odluka o osnivanju Saveta za mlade AP Vojvodine
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini
 • Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o imenovanju Saveta za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću viška rashoda nad prihodima Turističke organizacije Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Turističke organizacije Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Turističke organizacije Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Ada
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Ada
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Ada
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Ada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja JP "Vojvodina-šume", Petrovaradin, za 2022. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-304/2022-01
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-304/2022-02
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-131
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-133
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-134
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-135
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-137
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-138
 • Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca za slovački jezik
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Istorija 3, za treći razred gimnazije opšteg tipa i društveno-jezičkog smera, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
 • Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki i nabavke neophodne opreme zdravstvenim ustanovama u 2022. godini
 • Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike
 • Javni konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex