Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 38 od 23.08.2017.)


  OPŠTI DEO

  UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

  • Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite;
  • Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite;

  POSEBNI DEO

  POKRAJINSKA VLADA

  • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad;
  • Rešenje o imenovanju za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2017. godinu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti člana Nadzornog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Junaković", Apatin, Apatin;
  • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Junaković", Apatin, Apatin;
  • Rešenje o razrešenju članova Saveta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu;
  • Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu;
  • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Istorijskog arhiva u Beloj Crkvi;
  • Rešenje o imenovanju direktorke Istorijskog arhiva u Beloj Crkvi;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti direktorke Gradske biblioteke u Vršcu;
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gradske biblioteke u Vršcu;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezere broj: 401-130/2017-46;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-47;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-48;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-49;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-50;
  • Rešenje o izmeni rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-13-1;
  • Rešenje o izmeni rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-23-1;
  • Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-41-1;

  ODBOR ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

  • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE NACIONALNE ZAJEDNICE

  • Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog tumača za nemački jezik;
  • Rešenje o odobravanju udžbenika-slikovnice Češki jezik sa elementima nacionalne kulture;

  OGLASNI DEO

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

  • Drugi javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2017. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije;

  UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

  • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex