Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 37 od 28.08.2019.)


 • Pravilnik o kriterijumima za učešće u programu podsticanja naučnoistraživačkih organizacija i privrede;
 • Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o stručnom usavršavanju zaposlenih u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2018. godinu JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Kancelarije za inkluziju Roma za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Kancelarije za inkluziju Roma za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik drvnih sortimenata i ostalog drveta za ogrev;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Matematika 5, za peti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Informatika i računarstvo 6, za šesti razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Fizika 6, za šesti razred osnovne škole, na mađarskom jeziku;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Svet oko nas 2, za drugi razred osnovne škole, pisan na na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Geografija 5, za peti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Likovna kultura 2, za drugi razred osnovne škole, na rusinskom jeziku.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex