Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 37 od 01.08.2018.)


OPŠTI DEO

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

 • Odluka o stavljanju van snage Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini

POSEBNI DEO

POKRAJINSKA VLADA

 • Odluka o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na izradi procene ugroženosti Autonomne pokrajine Vojvodine od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora JP "Vojvodinašume" Petrovaradin;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" Vršac;
 • Rešenje o imenovanju direktora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" Vršac;
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma za lica ometena u mentalnom razvoju "OTTHON" u Staroj Moravici;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pozorišnog muzeja Vojvodine za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Pozorišnog muzeja Vojvodine za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Informativnog centa za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Programa rada Informativnog centa za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Godišnjeg programa rada Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad 2018. godinu;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo broj: 401-94/2018-47;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, broj: 401-94/2018-48;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, broj: 401-94/2018-49;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za zajedničke poslove pokrajinskih organa, broj: 401-94/2018-50;

OGLASNI DEO

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

 • Konkurs za finansiranje projekta "NOVI SAD-OMLADINSKA PRESTONICA EVROPE 2019 (OPENS 2019);

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

 • Drugi Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2018. godini za učešće u sufinansiranju projekta koji se finansiraju iz fondova Evropske unije;

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekta od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini;

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

 • Javni konkurs za finansiranje programa podsticanja saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede u 2018.godini

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex