Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 36/2023 od 06.09.2023.)


 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2023/2024. godinu
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2023/2024. godinu
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka u AP Vojvodini u 2023. godini
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2023. godini
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2023. godini
 • Rešenje o razrešenju dužnosti zamenika pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa rada Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma zdravlja Novi Kneževac (sa stacionarom)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Kanjiža
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Izdavačkog zavoda "Forum"-Forum Könyvkiadó Intézet za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2023. godinu
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Titel u Titelu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Titel u Titelu
 • Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-138
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-139
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-140
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-141
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-142
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-143
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-144
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-145
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-146
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-147
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-148
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-149
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-150
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-151
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-152
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-153
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-154
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Baču
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad "Solidarnost" u Pančevu
 • Odluka o izmeni Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka u AP Vojvodini u 2023. godini
 • Odluka o izmeni Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2023. godini
 • Javni konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini
 • Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike
 • Javni konkurs za finansiranje posebnih programa-projekata izgradnje, održavanja i opremanja objekata u AP Vojvodini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex