Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 36/2022 od 24.08.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspoređivanju neraspoređene dobiti Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za poslovnu 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2021. godinu JP "Vojvodinašume", Petrovaradin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neto dobiti za 2021. godinu JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin
 • Rešenje o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Kreativnog centra "Hertelendi - Bajić" Bočar
 • Rešenje o imenovanju direktora Kreativnog centra "Hertelendi - Bajić" Bočar
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Mladen Stojanović" Bačka Palanka
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" u Novom Sadu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" u Novom Sadu 127 Broj: 022-153/2021 od 3. marta 2021. godine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-129
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-130
 • Javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava radi finansiranja i sufinansiranje projekata - za kapitalna ulaganja, koja realizuju upravljači zaštićenih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex