Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 35/2023 od 29.08.2023.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u AP Vojvodini za 2023. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih kod malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Obedska bara";
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo);
 • Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti predela izuzetnih odlika "Kanjiški jaraši";
 • Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti Parka prirode "Mrtvaje gornjeg Potisja";
 • Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti parka prirode "Stara Tisa kod Bisernog ostrva";
 • Pravilnik o uslovima za finansiranje nabavke opreme i izgradnje sistema za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora putem solarnih fotonaponskih panela u ustanovama iz nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina;
 • Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini;
 • Odluka o prestanku mandata člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 • Odluka o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 • Odluka o prestanku mandata člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici;
 • Odluka o imenovanju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici;
 • Rešenje o odobravanju izdavanja i upotrebe udžbenika Dodatak iz istorije mađarskog naroda uz udžbenik Istorija za osmi razred osnovne škole pisan na mađarskom jeziku i pismu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex