Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 35/2022 od 17.08.2022.)


 • Odluka o utvrđivanju tradicionalnih naziva, gradova, opština i naseljenih mesta na slovačkom jeziku
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja JVP "Vode Vojvodine" za 2022. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnice pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnice pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Instituta za onkologiju Vojvodine
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Instituta za onkologiju Vojvodine
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Arhiva Vojvodine
 • Rešenje o imenovanju direktora Arhiva Vojvodine
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Šid", Šid
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Šid", Šid
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Doma zdravlja "Šid", Šid
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Milorad - Mika Pavlović" Inđija
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Milorad - Mika Pavlović" Inđija
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Jovan Jovanović Zmaj" Stara Pazova
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Jovan Jovanović Zmaj" Stara Pazova
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma za lica ometena u mentalnom razvoju "Otthon" Stara Moravica
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma za lica ometena u mentalnom razvoju "Otthon" Stara Moravica
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-128
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbenika Mađarski jezik - Radna gramatika 8 za osmi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbenika Muzička kultura 2 za drugi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex