Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 35/2021 od 18.08.2021.)


 • Odluka o obrazovanju Radne grupe za implementaciju elektronske uprave u organe, službe i uprave Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o razrešenju pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine, na osnovu sudske presude
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o razrešenju direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture - Petrovaradin
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture - Petrovaradin
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski", Novi Sad
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-102
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-103
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-104
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za polaganje stručnog ispita zaposlenih u muzejima
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbenika Muzička kultura 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbenika Računarstvo i informatika 1, za prvi razred gimnazije, pisan na mađarskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Tehnika i tehnologija 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 4, za četvrti razred osnovne škole, na hrvatskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Istorija 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Hemija 1, za prvi razred gimnazije, pisan na slovačkom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Priroda i društvo 3, za treći razred osnovne škole, na rumunskom jeziku i pismu
 • Konkurs za finansiranje projekata zaštite, restauracije, reparacije, digitalizacije i arhiviranja arhivskog filmskog i audio vizuelnog materijala od značaja za AP Vojvodinu u 2021. godini
 • Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex