Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 35 od 14.08.2019.)


 • Odluka o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona za službene potrebe;
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i radu Službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenih u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad;
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-5646/2019-1;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Istorija 5, za peti razred osnovne škole, na mađarskom jeziku;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa drugog nastavnog sredstva Mađarski jezik - Radna gramatika, za peti razred osnovne škole, na mađarskom jeziku;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex