Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 34/2022 od 10.08.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak" Pančevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Spomen - zbirke Pavla Beljanskog, Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za period januar - decembar 2022
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za period januar - decembar 2022
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Kancelarije za inkluziju Roma za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Kancelarije za inkluziju Roma za 2022. godinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Novi Sad
 • Rešenje o ovlašćenju člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, da u ime osnivača zaključi Aneks kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Vojvodinašume", Petrovaradin
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-73/2022-84 od 9. juna 2022. godine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-126
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-127
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa Dodatka iz nacionalne istorije rumunskog naroda uz udžbenik Istorija za šesti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Rusinski jezik 4, za četvrti razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu
 • Drugi javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2022. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex