Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 34 od 07.08.2019.)


 • Drugi Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijske izveštaje Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku kojom se utvrđuje naknada za pružanje stručno-savetodavnih usluga sopstvenicima šuma-pravnim licima i pravnim licima koji podnesu zahtev za žigosanje posečenog drveta;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Turističke organizacije Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Turističke organizacije Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima Turističke organizacije Vojvodine za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Arhivu Vojvodine;
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Ustanove-Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine, Banoštor;
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove-Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine, Banoštor;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Subotica za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa rada Narodnog pozorišta-Narodnog kazališta-Népszínház Subotica za 2019. godinu;
 • Rešenje o razrešenju stalnog sudskog prevodioca za francuski jezik;
 • Drugi Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex