Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 33/2023 od 10.08.2023.)


 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo košnica i kontejnera u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini;
 • Pravilnik za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada broj: 6-2/2023-267/7-I od 30. juna 2023. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Kreativnog centra "Hertelendi - Bajić" Bočar za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Kreativnog centra "Hertelendi - Bajić" Bočar za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Arhiva Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu o raspodeli neto dobiti iz 2022. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove za smeštaj odraslih i starijih lica sa intelektualnim poteškoćama Dom za LOMR "Srce u jabuci" Jabuka;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" Kikinda;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" Kikinda;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-133;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-134;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-135;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-136;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-137;
 • Rešenje o odobravanju izdavanja i upotrebe udžbeničkog kompleta Čitanka 2 i Mađarski jezik i kultura izražavanja (udžbenik i radna sveska), za drugi razred srednje škole na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju izdavanja i upotrebe prevoda udžbeničkog kompleta Tehnika i tehnologija 5, udžbenik za peti razred osnovne škole na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini za finansiranje i sufinansiranje realizacije projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine - rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada - sanacija, rekultivacija divljih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo košnica i kontejnera u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini;
 • konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex