Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 32/2023 od 27.07.2023.)


 • Pravilnik za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu";
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti saobraćaja;
 • Pravilnik o postupku dodele bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke svetloodbojnih prsluka za učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije AP Vojvodine;
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2023. godini;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama;
 • Rešenje o postavljenju na položaj vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rešenje o davanju saglasnosti na druge izmene i dopune Finansijskog plana Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa srbima u regionu za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na II izmene i dopune Programa rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na II izmene i dopune Finansijskog plana Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa rada Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru Vojvodine "Miloš Crnjanski";
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusina;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Narodnog pozorišta - Subotica - Narodnog pozorišta Subatica - Nepsinhaz Szabadka - Narodnog kazališta Subotica za 2023. godinu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" Zrenjanin;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" Zrenjanin;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica "Gerontološki centar" u Pančevu;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica "Gerontološki centar" u Pančevu;
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj: 401-88/2023-03;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-131;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-132;
 • Rešenje o odobravanju izdavanja i upotrebe udžbenika Dodatak iz nacionalne istorije Rumuna uz udžbenik Priroda i društvo, udžbenik za četvrti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Centra za socijalni rad Opštine Ruma;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad "Opovo" u Opovu;
 • Odluka o dopuni konkursa za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za
 • 2023. godinu;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti saobraćaja;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje nabavke svetloodbojnih prsluka za učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije AP Vojvodine;
 • Javni poziv za prijavljivanje projekata izrade dokumenata javnih politika u formi sektorskih strategija, programa, planova i akcionih planova za jedinice lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine iz domena izvorne nadležnosti;
 • Javni poziv za finansiranje stručne prakse;
 • Odluka o izmeni Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2023. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex