Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 32/2021 od 28.07.2021.)


 • Odluka o izmeni odluke o obrazovanju Radne grupe za predsedavanje Autonomne pokrajine Vojvodine Radnom zajednicom Podunavskih regija 2021-2022. godine.
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine:
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za zdravstvo;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Opšte bolnice "Dr Radivoj Simonović" Sombor, Sombor;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Opšte bolnice "Dr Radivoj Simonović" Sombor, Sombor;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Opšte bolnice "Dr Radivoj Simonović" Sombor, Sombor;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Opšte bolnice "Dr Radivoj Simonović" Sombor, Sombor;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za reumatske bolesti Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za reumatske bolesti Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Specijalne bolnice za reumatske bolesti Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Specijalne bolnice za reumatske bolesti Novi Sad;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Opšte bolnice Vrbas, Vrbas;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Vrbas, Vrbas;
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Instituta za pluće bolesti Vojvodine;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak" u Pančevu;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak" u Pančevu;
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:401-9/2021-71:
 • Ispravka Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbeničkog kompleta - Rusinski jezik 5, za peti razred osnovne škole;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbenika Muzička kultura 3, za treći razred osnovne škole pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Biologija 5, za peti razred osnovne škole pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Biologija 6, za šesti razred osnovne škole pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 3, za treći razred osnovne škole pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Biologija 1, za prvi razred gimnazije pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Istorija 2, za drugi razred gimnazije pisan na slovačkom jeziku i pismu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad "8. maj" u Beloj Crkvi.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex