Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 30/2022 od 29.06.2022.)


 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u školskoj 2022/2023. godini
 • Odluka o izmeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2022/2023. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Izdavačkog zavoda "Forum" za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za zdravstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za zdravstvo
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Gerontološkog centra "Srem" u Rumi
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gerontološkog centra "Srem" u Rumi
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora opšte bolnice Subotica
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora opšte bolnice Subotica
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-10
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-11
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-94
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-95
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-96
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-97
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-98
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-99
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-100
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-101
 • Rešenje o izmeni Rešenja Pokrajinske vlade 127 broj: 02-201/2020 od 20. januara 2021. godine
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex