Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 3/2023 od 25.01.2023.)


 • Odluka o usvajanju Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu;
 • Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini;
 • Odluka o dodeli bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 • Rešenje o imenovanju direktora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra "Novi Sad" u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra "Novi Sad" u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju direktora Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o imenovanju direktora Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola Sombor;
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola Sombor;
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Vrbas, Vrbas;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Vrbas, Vrbas;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma zdravlja Opovo, Opovo;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Predlog pravilnika o radu društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom "Park Palić" Palić;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o nominalnom iznosu materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete za 2023. godinu;
 • Rešenje o nominalnom iznosu sufinansiranja troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Zavoda za kulturu vojvođanskih mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Senta;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o trećim izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra Bačka Palanka;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-4;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-5;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Tehnika i tehnologija 8 za osmi razred osnovne škole pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2023. godini;
 • Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2023. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2023. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2023. godini;
 • Javni poziv za učešće pravnih lica u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u 2023. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex