Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 3/2021 od 20.01.2021.)


 • Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina
 • Zaključak o postupku pribavljanja saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o nominalnom iznosu materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju članova i zamenika članova Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta
 • Rešenje o imenovanju članova i zamenika članova Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za finansije
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za finansije
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za finansije
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za finansije
 • Rešenje o izmeni Rešenja o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Bagremara"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program zaštite prirodnih dobara za 2021. godinu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Ustanovi socijalne zaštite Gerontološkom centru "Bečej" u Bečeju
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma za lica ometena u mentalnom razvoju "Srce u jabuci" Jabuka
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-2
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-3
 • Rešenje o naknadi za rad i drugim troškovima predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Matematika 1, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
 • Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2021. godini
 • Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2021. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex