Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 3 od 27.01.2016.)


  • ODLUKA O SPROVOĐENJU POSTUPKA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE PO KONKURSIMA U OBLASTI KULTURE U 2016. GODINI
  • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
  • REŠENJE O NOMINALNOM IZNOSU NOVČANE POMOĆI PORODICI U KOJOJ SE RODI TREĆE DETE ZA 2016. GODINU
  • REŠENJE O NOMINALNOM IZNOSU SUFINANSIRANJA TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE ZA 2016. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex