Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 29/2023 od 05.07.2023.)


 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2023. godini;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine;
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja u 2023. godini;
 • Ispravka Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu;
 • Ispravka Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2023/2024 godinu;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspoređivanju neraspoređene dobiti Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima Turističke organizacije Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2022. godinu koju je donela skupština društva doo "Poslovni inkubator Zrenjanin";
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Završnom računu za 2022. godinu koju je donela skupština privrednog društva "Poslovni inkubator doo Senta";
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Ustanove - Centra za privredno - tehnološki razvoj Vojvodine za period januar - decembar 2023. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Ustanove - Centra za privredno - tehnološki razvoj Vojvodine za period januar - decembar 2023. godine;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Gerontološkog centra u Zrenjaninu, zbog isteka mandata;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Gerontološkog centra u Zrenjaninu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Zrenjaninu, zbog isteka mandata;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Zrenjaninu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin, predstavnika osnivača;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin, predstavnika osnivača;
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Opšte bolnice "Đorđe Joanović" Zrenjanin, predstavnika osnivača;
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Opšte bolnice "Đorđe Joanović" Zrenjanin, predstavnika osnivača;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-101;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Ustanove za pružanje dnevnih usluga socijalne zaštite "Lasta" Kovin u Kovinu;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini u 2023. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma iz oblasti stanovanja;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava Centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima;
 • Odluka o izmeni Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja u 2023. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex