Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 29/2022 od 28.06.2022.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o razrešenju zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;
 • Odluka o izboru zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;
 • Odluka o razrešenju zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Odluka o izboru zamenika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Odluka o imenovanju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" Kikinda;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" Kikinda;
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora "Doma zdravlja Kikinda" Kikinda;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Doma zdravlja "Novi Sad", Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Novi Sad", Novi Sad;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-90;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-91;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-92;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-93;
 • Rešenje o ukidanju Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-17;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Istorija 6, za šesti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Javni konkurs za finansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za Projekte iz oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje realizacije projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine - rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada - sanacija, rekultivacija divljih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex