Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 29 od 26.06.2019.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o zaključivanju i izvršavanju sporazuma Autonomne pokrajine Vojvodine sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država;
 • Odluka o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2018. godinu;
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti društva sa ograničenom odgovornošću "Poslovni inkubator Zrenjanin - Business Incubator Zrenjanin" za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti d.o.o. "Poslovni inkubator Subotica - Szabadkai Üzleti inkubátor - Business Incubator Subotica za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Privrednog društva "Poslovni inkubator" d.o.o. Üzleti inkubátor Kft. Senta - Zenta za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2018. godinu;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti člana Saveta Visoke škole strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" u Vršcu;
 • Rešenje o imenovanju člana Saveta Visoke škole strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov" u Vršcu;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-7;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-58;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-59;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-60;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad opštine Temerin
 • MALI OGLASI - oglašavanje dokumenata nevažećim


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex