Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 29 od 19.06.2018.)


  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 57/2017, 17/2018 i 29/2018)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 57/2017 i 29/2018)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 57/2017, 17/2018 i 29/2018)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 57/2017, 3/2018 - ispr. i 29/2018)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O UTVRĐIVANJU I SVEČANOM OBELEŽAVANJU DATUMA OD POKRAJINSKOG ZNAČAJA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 29/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex