Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 28/2022 od 15.06.2022.)


 • Pravilnik za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa rada Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji obračun Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, na raspodelu dobiti ostvarene u 2021. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma za decu i omladinu "Vera Radivojević" Bela Crkva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik drvnih sortimenata i ostalog drveta za ogrev JP "Vojvodinašume" Petrovaradin
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Novi Kneževac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Novi Kneževac
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Boško Vrebalov″ Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Boško Vrebalov″ Zrenjanin
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Banja Kanjižaʺ
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Banja Kanjižaʺ
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Banja Kanjižaʺ
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Banja Kanjižaʺ
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbenika Muzička kultura 4, za četvrti razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Filozofija 3, za treći razred gimnazije, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Informatika i računarstvo 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o davanju lovišta "Morgaš" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Tikvara" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Karaš-Kuštilj" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Elemir" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Nadel" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Srednji Banat-jug" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Srednji Banat-sever" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Neštin-Vizić" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Ribnjak Ečka" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Tamiš" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Đurđevo" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Južni Banat-istok" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Južni Banat-zapad" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Biserno ostrvo" na gazdovanje,
 • Rešenje o davanju lovišta "Arača" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Tamiš-Baranda" na gazdovanje,
 • Rešenje o davanju lovišta "Srbobran" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Miloševački rit" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Bele vode" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Crvenka" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Jegrička - Mali bent" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Mačva" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Fruškogorje" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Granica" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Stari Begej-sever" na gazdovanje,
 • Rešenje o davanju lovišta "Ušće" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Fazan" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Stari Begej-jug" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Donji ribnjak" na gazdovanje
 • Konkurs za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex