Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 28/2021 od 23.06.2021.)


 • Odluka o izmeni odluke o obrazovanju pokrajinskog štaba za vanredne situacije
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o 2. izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u ustanovi socijalne zaštite Gerontološki centar "Novi Sad", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti podsekretara pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Žabalj
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Žabalj
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Žabalj
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Žabalj
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Kula
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Kula
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Kula
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Kula
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Titel
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Titel
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Titel
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Titel
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji obračun Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2021. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo broj: 401-9/2021-79
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo broj: 401-9/2021-83
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo broj: 401-9/2021-84
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine broj: 401-9/2021-75
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova broj: 401-9/2021-73
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova broj: 401-9/2021-80
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama broj: 401-9/2021-74
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama broj: 401-9/2021-77
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine broj: 401-9/2021-72
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine broj: 401-9/2021-78
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu 127 broj: 401-9/2021-61
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo broj: 401-9/2021-81
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj broj: 401-9/2021-82
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost broj: 401-9/2021-76
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbeničkog kompleta Muzička kultura 1, za prvi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Matematika 4, za četvrti razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Matematika 4, za četvrti razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Likovna kultura 4, za četvrti razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Informatika i računarstvo 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Fizika, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Fizika 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Likovna kultura 1, za prvi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex