Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 28 od 01.07.2015.)


  • GODIŠNJI PROGRAM OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2015. GODINU
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DODELE KREDITNIH SREDSTAVA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex