Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 27/2022 od 09.06.2022.)


 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju koordinacionog tela za pripremu, sprovođenje, praćenje i izveštavanje o realizaciji plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine
 • Pravilnik za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine
 • Odluka o sadržini i formi obrasca za izradu akcionog plana za sprovođenje projekta koji se finansira iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Odluka o sadržini i formi obrazaca izveštaja korisnika sredstava o realizaciji projekta
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Bač
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Bač
 • Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora Arhiva Vojvodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna-Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2021. godinu
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Istorijskog arhiva Bela Crkva
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Istorijskog arhiva Bela Crkva
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet"
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Opšte bolnice Kikinda, Kikinda
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Opšte bolnice Kikinda, Kikinda
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Opšte bolnice Kikinda, Kikinda
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Opšte bolnice Kikinda, Kikinda
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Studentskog centra "Subotica" u Subotici
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Studentskog centra "Subotica" u Subotici
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Rusanda" Melenci
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Rusanda" Melenci
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-9
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-84
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-85
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-86
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-87
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-88
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-89
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti obrazovanja - Priznanje "Đorđe Natošević"
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ljudskih i manjinskih prava - Priznanje "Ljudevit Mitačkek"
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti sporta - Priznanje "Momčilo Tapavica"
 • Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine
 • Javni poziv za dodelu sredstava za učestvovanje u realizaciji programa "Za čistije i zelenije škole u Vojvodini"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex