Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 27/2021 od 17.06.2021.)


  • Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;
  • Pokrajinska skupštinska odluka o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
  • Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Odluka o prestanku funkcije predsednika Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova;
  • Odluka o imenovanju predsednika Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex