Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 27 od 06.06.2018.)


  • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE SOLARNE ENERGIJE U POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2018)
  • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U OPREMU ZA PROIZVODNJU VINA I PROIZVODNJU I PRERADU PEČURAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2018)
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA SA CILJEM UNAPREĐENJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U AP VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2018)
  • PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2018)
  • PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex