Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 27 od 24.06.2015.)


  • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA RAZVOJA ŠUMA JUŽNOBAČKOG ŠUMSKOG PODRUČJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2025. GODINE
  • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA RAZVOJA ŠUMA SEVERNOBAČKOG ŠUMSKOG PODRUČJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2025. GODINE
  • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA RAZVOJA ŠUMA SREMSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2025. GODINE
  • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA RAZVOJA ŠUMA U NACIONALNOM PARKU FRUŠKA GORA ZA PERIOD OD 2015. DO 2024. GODINE
  • UPUTSTVO O SPROVOĐENJU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA ODNOSNO ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI ZA UPIS NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex