Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 26 od 05.06.2019.)


 • Odluka o izmeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija, koje se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2019/2020. godini;
 • Odluka o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Opštine Sečanj;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Opštine Bečej;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Kikinda;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Opštine Irig;
 • Rešenje o razrešenju predsednice Nadzornog odbora Gerontološkog centra Kanjiža u Kanjiži;
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Gerontološkog centra Kanjiža u Kanjiži;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti člana Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi;
 • Rešenje o imenovanju člana Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Opšte bolnice Senta, Senta;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Senta, Senta;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika Upravnog odbora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Kovin" Kovin;
 • Rešenje o davanju lovišta "Mošorinski breg" na gazdovanje;
 • Rešenje o davanju lovišta "Ratno ostrvo" na gazdovanje;
 • Rešenje o davanju lovišta "Slavija" na gazdovanje;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda žena preduzetnica;
 • Izmena Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2019. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex