Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 25/2023 od 14.06.2023.)


 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za implementaciju elektronske uprave u organe, službe i uprave Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima u nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Ispravka Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2023/2024. godinu;
 • Ispravka Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2023/2024. godinu;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola Vršac;
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola Vršac;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina, Zrenjanin;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina, Zrenjanin;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Srednjoškolskog doma Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Srednjoškolskog doma Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Brankovo kolo", Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Brankovo kolo", Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta Biosens istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta Biosens istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Naučnog instituta za prehrambene tehnologije;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Naučnog instituta za prehrambene tehnologije;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Doma za odrasle i starije "Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac" u Novom Bečeju, predstavnika osnivača;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Doma za odrasle i starije "Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac" u Novom Bečeju, predstavnika osnivača;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu;
 • Rešenje o razrešenju članova Saveta Visoke tehničke škole strukovni studija u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke tehničke škole strukovni studija u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju članova Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju članova Saveta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju člana Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno-tehnološki park Novi Sad";
 • Rešenje o imenovanju člana Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno-tehnološki park Novi Sad";
 • Rešenje o ukidanju rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-84/2023-1;
 • Rešenje o prenosu sredstava broj: 401-85/2023-4;
 • Rešenje o izmeni rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-84/2023-28;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-87;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-88;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-90;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-91;
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog tumača za znakovni jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za bunjevački jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnih sudskih prevodioca za mađarski jezik;
 • Rešenje o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za slovenački jezik.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex