Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 25/2022 od 02.06.2022.)


 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Subotica, Subotica
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Subotica, Subotica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Gerontološkog centra Kanjiža
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o trećim izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Gerontološkom centru "Srem" Ruma
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara za 2021. godinu
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rešenje o prestanku rada na položaju, razrešenjem, vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Srednjoškolskog doma Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Srednjoškolskog doma Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Gerontološkog centra u Bačkoj Palanci
 • Rešenje o imenovanju direktora Gerontološkog centra u Bačkoj Palanci
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Bački Petrovac", Bački Petrovac, predstavnika zaposlenih
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Bački Petrovac", Bački Petrovac
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Bač
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Bač
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara iz Sente
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara iz Sente
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-8
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-80
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-81
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-82
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-83
 • Rešenje o ukidanju Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-73/2022-73


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex