Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 25 od 07.05.2020.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u skupštinu autonomne pokrajine vojvodine.
 • Pravilnik o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;
 • Rešenje o produžetku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine;
 • Rešenje o produžetku mandata predsedniku i članovima Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad i Izveštaj o poslovanju Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun sa Izveštajem o poslovanju Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2020. godinu.
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Likovna kultura 3, za treći razred osnovne škole pisan na rusinskom jeziku i pismu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex