Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 25 od 23.05.2018.)

  • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA, KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU, U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 25/2018)
  • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA, KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU, U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 25/2018)
  • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA, KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU, U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 25/2018)
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA PRONATALITETNU POPULACIONU POLITIKU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 25/2018)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 57/2017) ("Sl. list AP Vojvodine", br. 25/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex