Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 24/2023 od 08.06.2023.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godine
 • Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti Parka prirode "Slatine u dolini Zlatice"
 • Pokrajinska skupštinska odluka o pristupanju Autonomne pokrajine Vojvodine Savezu Alpe - Jadran
 • Pravilnik za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2023. godinu
 • Odluka o prestanku mandata člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Doma za duševno obolela lica "Čurug" u Čurugu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma zdravlja "Kovin" u Kovinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj: 401-88/2023-02
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-83
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-84
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-85
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-86
 • Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2023. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex