Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 24/2022 od 01.06.2022.)


 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u školskoj 2022/2023. godini
 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2022/2023. godini
 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2022/2023. godini
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za implementaciju elektronske uprave u organe, službe i uprave Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2022/2023. godinu
 • Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2022/2023. godinu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Rusinski jezik 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbenika Geografija 6, za šesti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu
 • Konkurs za sticanje prava korišćenja znaka "Najbolje iz Vojvodine"
 • Konkurs za raspodelu sredstava iz Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2022. godini
 • Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar sa konkursom za izbor direktora Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex