Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 24 od 28.05.2019.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koja ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti zdravstva;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini;
 • Deklaracija o zaštiti životne sredine u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu;
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu;
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu;
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu;
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu;
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu;
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu;
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu;
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu;
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu;
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu;
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu;
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu;
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu;
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu;
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu;
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici;
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici;
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici;
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici;
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu;
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu;
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru;
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Ispravka Javnog konkursa za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex