Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 23/2023 od 31.05.2023.)


 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2023/2024. godini;
 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u školskoj 2023/2024. godini;
 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2023/2024. godini;
 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u školskoj 2023/2024. godini;
 • Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2023/2024. godinu;
 • Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2023/2024. godinu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Specijalne bolnice za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić" Stari Slankamen, predstavnika osnivača;
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Specijalne bolnice za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić" Stari Slankamen;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Poljoprivredne škole sa domom učenika Bačka Topola;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma zdravlja "Dr Jovan Jovanović Zmaj" u Staroj Pazovi;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" Vršac;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i poslovanju Kreativnog centra "Hertelendi Bajić" Bočar za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Završnom računu za 2022. godinu, koju je donela Skupština DOO "Poslovni inkubator Subotica" Subotica;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-80;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-81;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-82;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju ispitnih odbora za polaganje pravosudnog ispita;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca za ukrajinski jezik;
 • Javni konkurs za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove "Radio - televizija Vojvodine";
 • Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno - tehničke dokumentacije;
 • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za Projekte u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex